Meer ruimte voor uw bedrijf: Centraal Betaalsysteem

Het Centraal Betaalsysteem is een afrekensysteem tussen leveranciers en deelnemers van DER KREIS en Mijn BAD. De facturen en creditnota’s van de contractleveranciers aan de deelnemers worden centraal verwerkt door de firma EUROTEAM GmbH.

 

Door uw deelname profiteert u van de vele voordelen die het systeem u biedt, zoals onder andere:

• Rentevoordeel door een gemiddeld langere betalingstermijn

• Extra betalingskorting

• Tussentijdse bonusuitkering over de door u via het Centraal

Betaalsysteem afgewikkelde omzet

• Geen beperkingen voor uw eigen inkoopbeleid

• Vereenvoudiging van uw bedrijfsadministratie via Euroteam Online

• Tijd- en kostenbesparing door centrale betalingen

• Hogere liquiditeit door middel van langere betaaltermijnen

• Eenvoudige en duidelijke betaling

• Het adres voor leveranciers voor het overnemen van het delcredere

 

 

Onze partner binnen het Centraal Betaalsysteem is EUROTEAM. Als u deelneemt aan het Centraal Betaalsysteem zal EUROTEAM op uiterst zorgvuldige wijze uw belangen zo goed mogelijk behartigen.